събота, 14 декември 2019

Община Разлог с отлични финансови показатели - без дефицит и поет дълг. Данните са от Годишен отчет на Бюджета на община Разлог за 2018 година

Автор
Понеделник, 22 Юли 2019 12:21

Днес преди обяд в 09:30 часа в залата на Общински съвет Разлог се проведе обществено обсъждане на Годишен отчет на Бюджета на община Разлог за 2018 година. Присъстваха кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев, предс. на общинския съвет д-р Мария Копанарова, общински съветници. За поредна година община Разлог показа, че може да управлява успешно финансови ресурси и не допусна дефицит по текущата сметка на бюджета, информира Тодор Дамянов - Директор дирекция "Административно обслужване и финанси". Община Разлог реализира реалистичен бюджет без преразход и дефицит.
Отчетено бе добро изпълнение на приходната част на бюджета, както и добра финансова дисциплина при плащане на данъците от страна на жителите на община Разлог.  
Средствата по разходната част на бюджета са изразходвани целесъобразно  и са съобразени изцяло с приходите на общината",  информира още Тодор Дамянов, директор на дирекция "Административно обслужване и финанси". Общината е осигурила необходимите ресурси за реализацията на европейските програми и проекти, които изпълнява, с което се гарантира тяхното успешно приключване. Финансовите показатели показват далновидно и целенасочено изпълнение на програмата за капиталови разходи. Община Разлог не е поемала задължения, които не може да изпълни. През 2018 –та година не е планувала и обслужвала поет дълг.




Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found





 


 

 

© Copyright 2019 Pirin Info. All Rights Reserved.