събота, 14 декември 2019

МЕСТНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ "КЛЪСТЕРИ ЗА ИНОВАЦИИ В АГРО-ПРОДУКТИТЕ" - AGROLABS

Автор
Четвъртък, 11 Април 2019 17:23

Община Разлог организира Местно събитие за създаване на клъстер, на което присъстваха селскостопански производители и преработватели, представители на публичната администрация и неправителствения сектор.
76 % от анкетираните лица, които са свързани със селскостопанския сектор на територията на Благоевградска област, изразяват готовност да се включват в дейността на клъстера, като разчитат по този начин да си изградят по-широки и трайни търговски контакти в страната и чужбина. Те изразяват и своята убеденост, че това ще им погне да станат по-силни и устойчиви като стопански единици.
75.2% от анкетираните лица изказват мнение, че ако в региона се учреди Агроклъстер, това ще популяризира и тяхната дейност в областта на преработката и логистиката на селскостопански продукти.
AGROLABS color
Събитието се организира в рамките на изпълнението на проект „Клъстери за иновации в агро-продуктите“, с акроним “AgroLabs”, по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“. По време на Местното събитие беше представено кратко резюме на проекта AgroLabs, резултатите от направената Диагностика на хранителната верига в регион Благоевград, също така бяха представени стъпките за създаване на клъстер и добри практики при разработването и оперирането на клъстери.
Проектът AgroLabs обединява осем партньора от четири страни –Гърция, Кипър, България и Албания. Водеща организация е Университета в Западна Атика, Гърция. Проектни партньори са: Региона на Централна Македония, Гърция; Кипърски университет по технологии; Агенция за развитие на Лимасол, Кипър; Селскостопански университет в Тирана, Албания; Община Фиер, Албания; Община Разлог, България и Софийски университет „Св.Климент Охридски“, България.
Целта на проекта е да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията „Балкани - Средиземно море“, както и създаването на клъстери във всяка от държавите партньори по проекта.
Събитието завърши с дискусия на всички заинтересовани страни, които споделиха, че имат интерес към създаването на клъстер, който да обедини всички производители и преработватели. Също така бяха констатирани проблемите и предизвикателствата, с които се сблъскват местните селскостопански производители и преработватели.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2019 Pirin Info. All Rights Reserved.