петък, 10 юли 2020
Официална церемония по „откриване на обект“ Детска градина „КАЛИНКА“ гр. Гоце Делчев - цялостно обновена по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в…
Община Гоце Делчев организира официална церемония по „откриване на обект“ Детска градина „КАЛИНКА“ гр.Гоце Делчев - цялостно обновена по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна…
На 22.06.2020 г. Община Гоце Делчев организира Събитие на открито в градския парк за представяне на проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“, акроним SoSEDEE, финансиран с договор…
Община Гоце Делчев, в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане, обявява прием на документи на кандидати за професионални приемни семейства в рамките на проект „Приеми ме 2015“.…
Днес от 11:00 часа, в двора на социалното предприятие „Цветен град“, град Гоце Делчев, се проведе пресконференция за официалното откриване на изградената оранжерия по проект „Подкрепа на социалните предприятия и…
Община Гоце Делчев има удоволствието да Ви покани на пресконференция за официално откриване на изградената оранжерия по проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“, акроним SoSEDEE, финансиран с…
Страница 2 от 83

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.