петък, 10 юли 2020
Скъпи жители на община Гоце Делчев, Както знаете, на територията на цялата страна продължават въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19, които са удължени до 12 април. В тази връзка,…
На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65,…
Скъпи съграждани от целия Гоцеделчевски район, В този труден за всички момент, Общинският кризисен щаб се обръща към вас с молба за помощ и съдействие. В цялата страна се правят…
Кметът на община Гоце Делчев актуаризира своята заповед относно изпълнение на противоепидемични мерки на територията на община Гоце Делчев срещу разпространението на COVID-19 (коронавирус). Една от новите мерки е въвеждане…
На денонощните телефони на: община Гоце Делчев - 0888 006 080; Районна управление на МВР-Гоце Делчев – 0751 60101 се приемат сигнали от граждани, свързани с епидемична обстановка и нарушение…
На заседание на Председателският съвет, свикан от председателя на Общински съвет Гоце Делчев – Димитър Балтаджиев, бе взето единодушно решение да бъдат отменени заседанията на комисиите, както и предстоящите заседания…

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.