понеделник, 30 ноември 2020

В селата в община Гоце Делчев, съгласно новата заповед на зам. - кмета Валери Сарандев няма да се провеждат открити тържища

Автор
Сряда, 18 Ноември 2020 09:49

В селата в община Гоце Делчев, съгласно новата заповед на зам. - кмета Валери Сарандев няма да се провеждат открити тържища 
З А П О В Е Д №717 от 18.11.2020 г. за ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и мастната администрация и т. 26 от Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се преустанови търговската дейност на открито на пазари за промишлени стоки и селскостопанска продукция, провеждащи се в селата Баничан, Борово, Брезница, Буково, Господинци, Делчево, Добротино, Корница, Лъжница и Мосомище до второ нареждане.
2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на общината и се постави на информационните табла на кметствата.
3. Препис от заповедта да се връчи на кметовете на кметства за сведение и изпълнение.
ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
За кмет на община Гоце Делчев,
зам.-кмет на община, определен
със заповед №707/16.11.2020 г.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.