понеделник, 30 ноември 2020

В ход е подготовка на редовно заседание на Обс Гоце Делчев

Автор
Сряда, 18 Ноември 2020 15:56

Започнаха заседанията на постоянните комисии към общински съвет Гоце Делчев за обсъждане на предложения за изготвяне на дневен ред на предстоящото заседание на 26.11. от 14.00ч.

Предстои да бъде взето решение относно „Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев“, кандидатстване по програма „Красива България“ с “Проект прилагащ мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДЗ “Пролет” с.Мосомище” и поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проекти „Климатизиращи се здравни институции“ и „Нашият общ път към съвместното бъдеще“.
Постоянните комисии към общинския съвет в Гоце Делчев ще дебатират и по казус свързан с „Изменение на Решение № 627 от 29.11.2018 г. на Общински съвет-Гоце Делчев относно удължаване срок на кредит, както и „Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.