сряда, 12 август 2020

АНГИОГРАФСКИ АПАРАТ ЩЕ БЪДЕ ЗАКУПЕН ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ИВАН СКЕНДЕРОВ“ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦАТА

Автор
Четвъртък, 09 Юли 2020 14:05

Със заповед на министъра на здравеопазването, от 21.05.2020 г. се разрешава на МБАЛ „Иван Скендеров“ Гоце Делчев да осъществява нови медицински дейности. Това са: инвазивна кардиология, неинвазивна кардиология, кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката, дейност за кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер – дефибрилатори, ресинхронизиращо лечение.
Разширяването на дейността с нови клинични пътеки по „Кардиология“ ще осигури навременна реакция при спешност, ще доведе до по-голям процент излекувани пациенти за хронично болни и ще спести време и разходи на населението от района за пътуване до Благоевград и София.
За новото „Кардиологично отделение“ са предвидени 10 допълнителни легла. За да бъдат реализирани новите медицински дейности, е нужно да се закупи ангиографски апарат и да се оборудва ангиографски кабинет. Въпросът бе разгледан на последното заседание на Общински съвет – Гоце Делчев и съветниците взеха единодушното решение той да бъде закупен. Анализът на данните показва, че тази инвестиция ще е изключително полезна за бърза реакция и животоспасяващи действия при инфаркти и други сърдечни кризи, за които времето за действие е ограничено и важно за пациентите, без да се налага да пътуват, така също средствата ще имат добра и бърза възвращаемост, чрез здравната каса, което ще доведе до подобряване на финансовите резултати на здравното заведение.
В момента в МБАЛ „Иван Скендеров“ работи един лекар с придобита специалност по кардиология и един, който специализира кардиология. Ръководството на болницата предвижда сключването на договори с двама лекари със специалност по кардиология и сертификати по инвазивна кардиология и експертно ниво по ехокардиография, както и на още двама лекари със специалност по кардиология и сертификати по ехокардиография. Ще бъде сключен договор и с лекар, специализиращ кардиология. Всички местни лекари, които са специалисти в областта също ще бъдат поканени да се включат в работата на новото отделение като много се разчита, че те ще бъдат полезни със своите знания и опит.
Създаването на новото кардиологично отделение в МБАЛ „Иван Скендеров“ Гоце Делчев е една изключително важна и успешна стъпка по отношение развитието на болницата. От една страна то ще доведе до много по-добро и качествено обслужване на пациентите от района, а от друга страна до повече приходи в болницата и стабилизиране на финансовото й състояние.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.