вторник, 11 август 2020

В Гоце Делчев бе представен проекта: „Климатизиращи се здравни институции“

Автор
Вторник, 07 Юли 2020 15:31

На 7 юли 2020 година в гр. Гоце Делчев се проведе откриваща конференция по проект „Климатизиращи се здравни институции“. Организатор на събитието бе Община Гоце Делчев, която е водещ бенефициент на проекта. На състоялата се конференция бяха представени целите, най-важните дейности и очакваните резултати от реализирането им.

Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония и е пряко адресиран към едно от основните предизвикателства за човечеството – изменението на климата и последствията от изменението на климата във всяка област на човешкото общество. Съществува силен и нарастващ глобален научен консенсус, че затоплянето на климата е факт и се отразява пагубно на човешкото здраве.

Ето защо целта на проекта е да укрепи здравните системи при справяне със заплахите за здравето, породени от изменението на климата, включително спешните ситуации, свързани с екстремни метеорологични събития. Част от дейностите предвиждат мерки за смекчаване и приемане изменението на климата в Гоце Делчев – електрическо инсталиране и изграждане на фотоволтаични системи до 30kW и ремонт на Вътрешно отделение в МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев.

Очаквани резултати от реализация на проекта са ресурсна ефективност за МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев чрез изграждане на фотоволтаична инсталация и ремонт на Вътрешно отделение, подобряване на капацитета, квалификацията, знанията в областта на заболяванията, свързани с изменението на климата, чрез използване на иновативни решения, модерно оборудване и практики; изработени две стратегии с определени мерки за смекчаване и приемане последствията от изменение на климата; провеждане на кампания за повишаване на обществената осведоменост и работа в мрежа и разработване на уеб платформа.

Партньори на Община Гоце Делчев в проекта са Клинична болница за обществено здраве – Щип, Република Северна Македония.
DSC 0801

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.