четвъртък, 4 юни 2020

Възобновява се провеждането на пазар в гр. Гоце Делчев, при спазване на всички противоепидемични мерки

Автор
Четвъртък, 21 Май 2020 10:04

Кметът на община Гоце Делчев издаде заповед, с която нарежда:

Считано от 20.05.2020 г. се възобновява провеждането на пазар в гр. Гоце Делчев, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед на министъра на здравеопазването, като управителят на „Общински пазари“ ЕООД осигури следните условия за функционирането му:

Дезинфектиране на площадките за селскостопански и промишлени стоки два пъти дневно (сутрин и вечер. Разполагане на стоки на маси и сергии - по график, от 6,30 до 8,30 часа сутрин.
Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им. На видно място да се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, като и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.
Оформяне на входове и изходи, разделяне на потребителските потоци за селскостопанския и промишлен пазар. Ограничаване със сигнална ленти на масите за селскостопанския пазар и сергиите за промишления пазар. Търговските обекти на територията на „Общински пазари“ ЕООД работят при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски от търговци и потребители и осигуряване на дезинфектанти на входа.
Контрол на входа по отношение броя на лицата, недопускане струпване на хора и спазване на дистанция от 1,50 метра. Поставяне на информационни и указателни табели за посока на движение, спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски от търговци и потребители. Условията за функциониране на пазар могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната, съобщават от община Гоце Делчев.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.