четвъртък, 4 юни 2020

Със своя заповед кметът на Гоце Делчев - Владимир Москов разпореди разреши ползване на вендинг автомати при строго определени условия

Автор
Петък, 08 Май 2020 13:05

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 
Заповед на кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8, предвид Решението на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на Република България, прието на 13.03.2020 г. във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и решение на Общинския кризисен щаб,

Н А Р Е Ж Д А М:

 Лицата, извършващи търговска дейност чрез вендинг автомати, разположени на публични места, включително и в сгради, следва да предприемат следните действия:

- да извършват допълнителна обработка на вендинг автоматите с дезинфенктанти, с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие. Честотата на извършване на дезинфекцията, следва да е съобразена с времето на въздействие на прилагания дезинфектант.

- Пространството пред вендинг апаратите при възможност да се оразмери – с указателни табели за спазване на дистанция от най-малко 1.5-2 м между чакащите клиенти.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчевnachalo5 Copy Copy

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.