събота, 16 януари 2021

Кметът на община Гоце Делчев определи мерките, които трябва да бъдат спазвани по време на пожароопасния сезон през 2020 г

Автор
Събота, 18 Април 2020 13:43

Със своя заповед, кметът на община Гоце Делчев определи мерките, които трябва да бъдат спазвани по време на пожароопасния сезон през 2020 г. Той започна от началото на м.април и ще продължи до 30.11.2020 год.

За този период е забранено паленето на стърнища, сухи треви и храсти за почистване на пасища, ниви, градини и вилни места в горите от горския фонд и в селскостопански земи; паленето на огън и пушенето при пребиваването в селскостопанските земи през пожароопасните периоди и при ветровито време.

При запалване на огън на пожарообезопасените и обозначените с указателни табели места, гражданите на община Гоце Делчев са длъжни да спазват противопожарните мерки преди и по време на ползването на огнището и да не напускат мястото преди да се убедят, че огъня в огнището е напълно угаснал.

Ако забележат пожар са длъжни незабавно да уведомят противопожарната служба на тел. 112, както и най-близкото кметство и държавно лесничейство. При нарушаване на разпоредбите, глобата е в размер от 100 до 500 лева., а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2021 Pirin Info. All Rights Reserved.