вторник, 31 март 2020

ОТМЕНЯТ СЕ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г.

Автор
Събота, 14 Март 2020 12:21

На заседание на Председателският съвет, свикан от председателя на Общински съвет Гоце Делчев – Димитър Балтаджиев, бе взето единодушно решение да бъдат отменени заседанията на комисиите, както и предстоящите заседания на Общинския съвет през месец март 2020 година.

Общински съвет-Гоце Делчев, при необходимост и по указания на държавните органи има готовност да заседава незабавно за решаване на важни и неотложни въпроси, касаещи жителите на Община Гоце Делчев.

С оглед гореизложеното и при спазване препоръките на здравните власти, постоянните комисиите към Общински съвет-Гоце Делчев, при необходимост ще заседават онлайн.

Решението е в изпълнение указанията на: Министерството на здравеопазването, кризисния щаб на Министерски съвет и решението на Народното събрание поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.

ДИМИТЪР БАЛТАДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Гоце Делчев

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.