петък, 5 юни 2020
Община Гърмен и тази година ще организира благотворителната инициатива под надслов „Да подадем ръка“, с която ще се подпомогнат децата сираци до 18 години от общината. Апелът за милосърдие и…
ОБЯВЛЕНИЕОбщинска администрация с.Гърмен обявява, че от „КИК-КРАСИ 2012“ ЕООД в Общинска администрация с.Гърмен е представен за одобрение проект за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на…
BG05M90P001-2.024-0003-C01“Подкрепа за интеграция на маргинализираните общности в община Гърмен”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресури " - 2014-2020 Съфинансирана от Европейския социален фонд на…
Щастлива Нова Година! С пожелания Новата година да ви донесе добри промени, мир и съгласие. Нека винаги във вашия дом има уют и топлина! Искрено ви желая крепко здраве, оптимизъм,…
"С огромно удоволствие изразявам благодарността си към всички добри хора, които подкрепиха и участваха в благотворителната инициатива „Да подадем ръка” - 2019, за подпомагане на децата сираци от община Гърмен.…
За трета поредна година, през месец декември в община Гърмен се провежда благотворителна кампания за набиране на средства за подпомагане на деца от общината в неравностойно социално положение. Новоизбраният кмет…
Страница 4 от 23

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.