събота, 16 януари 2021

Община Гърмен - пример за далновидна социална политика във време на криза за граждани от всички категории

Автор
Четвъртък, 30 Април 2020 15:05

Община Гърмен успешно финализира два проекта за осигуряване на трудова заетост. Сключени са договор с 18 лица, които ще изпълняват различни дейности в изпълнение на успешно спечелен проект "Подкрепа за интеграция на маргинализирани общности в община Гърмен".

Осигуреният период на заетост е шест месеца. Освен за уязвими обществени групи, община Гърмен осигурява заетост и за младежи. В партньорство с бюрото по труда в Гоце Делчев ще бъде реализирана работна програма по проект "Младежка заетост". 20 младежи, които са на възраст до 29 години ще бъдат назначени в общинска администрация Гърмен, както и в кметствата на селата, където ще могат да получат ценен опит - работа в реална работна среда и ще покажат знания и умения, които да им бъдат в полза при бъдеща реализация за постоянно наемане на работа в администрация или други сфери на дейност.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2021 Pirin Info. All Rights Reserved.