вторник, 21 май 2019

Добрите новини в Белица идват с още едни спечелен проект от общината

Автор
Сряда, 13 Март 2019 12:19

Тази сутрин на кметът на Община Белица Радослав Ревански, бе връчен договора на проект за „Социално - икономическа интеграция на уязвими групи».
Това е поредния проект спечелен от Община Белица в полза на общността. Подписаният днес договор от кметът Ревански «Прилагане на мерки за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица», № BG05M9OP001-2.018-0027 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 се финансира от ОП « РЧР» и ОП «НОИР» . Продържителността на проекта е в рамките на 22 месеца. Стойността е 730 000лв.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found
© Copyright 2019 Pirin Info. All Rights Reserved.