вторник, 11 август 2020

Детските градини в Банско от днес отвориха врати. Възобновена е и работата на Детска млечна кухня в града

Автор
Вторник, 26 Май 2020 13:54

От днес започват работа детските градини на територията на община Банско. Кметът на общината Иван Кадев издаде заповед, с която нарежда за бъдат осигурени строго санитарно условия и възможност за спазване на противоепидемичниите мерки . Посещението в детски градини и ясли ще става само с изричното условие, че родителите са запознати и ще спазват новите правила за работа в детските заведения.
При съобразяване с климатичните условия децата остават навън, с изключение на времето за хранене и почивка. Учителите и останалия персонал организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. При възможност и храненето също ще става на открито.
Родителите подписват еднократно информирано съгласие за изискванията и прилаганите мерки за пребиваване на децата в детските заведения. От днес в Банско възобновява работа и Детска млечна кухня. Преди да възобновят посещенията на децата си в градини и ясли, родителите имат задължението да информират, че детето не е било в контакт със заразно болни и няма признаци на болест през последните 14 дни. Освен това трябва всяка сутрин в къщи да мерят температурата на децата, и ако е по-висока от 37.3 да не водят децата на градина, а да ги оставят в къщи. Дезинфекция на помещенията ще бъде извършвана поне 4 пъти дневно, а площадките на открито ще бъдат разделени така, че да не се допуска събиране на децата от отделните групи.

Важно изискване е и родителите да осигурят плик, в който да бъдат поставяне обувките на детето след пристигане в детската градина, а вътре децата да обуват домашни пантофи, които са предварително почистени в къщи. За педагогическия и непедагогически персонал са осигурени лични предпазни средства.
Контролът по спазване на заповедта е възложен на заместник-кмета на община Банско Сашка Въчкова.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.