неделя, 9 август 2020

В Банско започна новата данъчна кампания - 2020

Автор
Четвъртък, 09 Януари 2020 12:49

Новата данъчна кампания за 2020 година започна от 07 януари 2020 г., като от общинска администрация Банско напомнят, че при заплащането на задълженията в пълен размер до 30 април, лицата ползват отстъпка от 5 % от общия им размер.

Във връзка със Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско, Общинска администрация Банско, отдел „Приходи”, напомня на данъчно задължените лица крайните срокове за подаване на годишни декларации:

- 30 януари е крайният срок за подаване на декларация по образец от лицата, които подлежат на облагане с туристически данъкпо чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ;

- 31 януари е крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за облагане с патентен данък съгласно чл. 61н от ЗМДТ.

Срокове за плащане на местни данъци и такси!

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски, както следва :

Първа вноска - до 30 юни

Втора вноска - от 1 юли до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

за първото тримесечие - до 31 януари;
за второто тримесечие - до 30 април;
за третото тримесечие - до 31 юли;
за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
Може да проверите данъчните си задължения на интернет страницата на общината:

www.bansko.bg /Местни данъци и такси/Проверка на данъчни задължения.

Може да заплатите данъчните си задължения по следните начини:

На каса на отдел „Приходи” в сградата на Общинска администрация – Банско (в брой или чрез ПОС-терминал с банкова карта издадена от банка оперираща на територията на страната) от 7,30–18,00 ч.;

По банков път на следната банкова сметка:

Банка :ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN : BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC код: FINVBGSF

Задължителен код според вида на плащане:

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти;

44 24 00 – Такса за битови отпадъци;

44 23 00 - Данък върху превозните средства (МПС);

44 28 00 - Туристически данък;

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.